Isocell

Isolering med Isocell skiljer sig en del gentemot traditionella isoleringsmaterial, men det innebär inga praktiska begränsningar. Det är ett flexibelt material som fyller ut bättre än vad som är möjligt med exempelvis mineralull, där man måste ta hänsyn till skarvarna.

Istället för att lappa ihop isoleringen för att få den att passa blåses Isocell in i utrymmet som ska isoleras och tar sig på så sätt in i alla små utrymmen och isolerar energieffektivt.  

Ytterväggar och golvbjälklag fylls med 40 kg av den ekologiska isoleringen per kubikmeter. I utrymmen som tilläggsisoleras, som kalla golv, kan det vara nödvändigt att öppna upp ett hål på 40 mm för att få in isoleringen. Målet är dock att inverkan på husets beståndsdelar ska vara minimal.

Ett utrymme som är mycket tacksamt att isolera är vinden, något som är relativt enkelt och brukar ge mycket tydliga resultat. 

Här kan du se de produkter vi arbetar med

Hör av dig för en offert